Hervormde Gemeente Stellendam, wie zijn we?

Hervormde Kerk
Hervormde Gemeente Stellendam, wie zijn we?

Identiteit

De Hervormde Gemeente te Stellendam wil een gemeenschap van christenen zijn, waarin de blijde boodschap (evangelie) van Jezus Christus uit de Bijbel als Woord van God centraal staat. Wij geloven dat dit evangelie, geconcentreerd rond kruis en opstanding, de leidraad is voor ons leven, voor onze relaties en voor onze betrokkenheid met de mensen in ons dorp.

We proberen dit concreet te maken door:

  1. Zondags samen te komen in de kerk waar we de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest ontmoeten in de Bijbel en sacramenten van doop en avondmaal (zie ons logo: Exodus 12:16a: op de eerste dag zal er een heilige verzameling zijn)
  2. Met elkaar en met mensen in het dorp  om te gaan en het geloof te delen
  3. Voor elkaar en voor onze dorpsgenoten te bidden
  4. Praktische hulp te bieden waar dat nodig en welkom is.

We kunnen dit alles alleen doen onder de leiding van de Heilige Geest. De gemeente weet zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk én de drie formulieren van enigheid als een verhelderend  kader en als een verdieping van ons (geloofs)leven.

Onze gemeente maakt landelijk deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. We pleiten ervoor om gezamenlijk met de andere kerken van ons dorp op te trekken waar dat ten dienste is van het evangelie. Wij zijn een Hervormde Gemeente en plaatselijk vallen we met de broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk onder de Protestantse kerk.

Visie & missie

Onze visie en missie helpen ons om het gemeenteschip op koers te houden en dient als een soort kompas:

Onze visie is een gemeenschap van Christenen te zijn.

  • waarin we met elkaar de vreugde van het evangelie beleven en gestimuleerd worden  tot navolging van Jezus Christus.
  • waarin onze kinderen en jongeren een stimulerende plek ontvangen om gevormd te worden tot discipel/leerjongere van Jezus Christus. 
  • waardoor mensen in Stellendam en omgeving zicht krijgen op de liefde van God en uitgenodigd worden tot een leven met God.

[1] vastgelegd en ondertekend in Convenant van klassikale vergadering van Ablasserdam 2003


Het beleidsplan 2021 - 2025

terug