Zaaierberichten Stellendam-Melissant Zaaierberichten Stellendam-Melissant

week 49 - Zondag 3 december

 

10.00 uur​: ds. J. van der Meijden​ - Bergambacht; Viering heilig Avondmaal
17.00 uur​: ds. B.J.P. de Bruin​ - Middelburg; Dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten: 1. Diaconie 2. College van kerkrentmeesters 3.Predikantsplaats
Oppas in de morgendienst: Nelly Keijzer

Meeleven
De gezondheid van Anton Freesen gaat steeds verder achteruit. Hij wordt verzorgd in Nieuw Rijsenburgh. Onze broeder tobt al heel lang met ziekte en ervaart steeds meer de zwakheid van zijn lichaam. Wilma Noorthoek kreeg een positieve uitslag van het onderzoek na een periode van behandeling. We zijn met haar en Kees dankbaar dat de ziekte waar zij voor wordt behandeld, verder tot stilstand is gebracht. Marinus en Lenie Hoogendoorn hebben in de afgelopen week gevierd dat ze 39 jaar getrouwd waren. Met hun kinderen en kleinkinderen zijn ze een paar dagen weggeweest om zo samen bij deze zegen stil te staan. Een bijzonder moment midden in de zorgelijke tijd rondom de gezondheid van Lenie. Corrie Moijses is opnieuw naar het ziekenhuis geweest voor een behandeling. Wat is het ingrijpend om altijd maar moe te zijn en dagelijks te moeten ervaren dat de krachten afnemen en de gezondheid achteruit gaat. We bidden de genoemde broeders en zusters Gods nabijheid toe. Ook anderen, hier niet met name genoemd: Breng al je zorgen en moeiten, maar ook de blijdschap en de vreugde bij onze God en Vader. Hij zorgt voor ons.

Heilig Avondmaal
Afgelopen zondag avond was het voorbereiding voor het Heilig Avondmaal en we hoorden een ingrijpende geschiedenis van koning Saul. Opdracht van God om Amalek (kwaad tegen het zwakke) uit te roeien. Deut. 25: Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok: hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was; en hij vreesde God niet.! Door ongehoorzaamheid van Saul om niet Gods opdracht uit te voeren, wordt David koning en uit die lijn komt koning Jezus. Volmaakte gehoorzaamheid en Hij nodigt een ieder van ons om met onze zonden te komen tot Hem die alle zonden op zich genomen heeft. Hem alleen komt alle lof en eer toe. De roep gaat uit: komt want alle dingen zijn gereed. We mogen het vieren totdat Hij komt: volhouden, volharding.

Kerstpostactie
Ook dit jaar kunt u uw kerstpost inleveren op maandag 18december van 14 uur tot 16 uur. 's Avonds van 18.30 tot 19.30 uur. in de Rank. Uw kaarten worden voor € 0,60 per stuk bezorgd in de deelnemende gemeenten. Niet alle gemeenten doen mee. (Den Bommel, Ooltgensplaat en Oude Tonge niet) Houd er rekening mee. Bent u verhinderd op de inleverdata, dan kunt u uw post ook voor 18 december inleveren op kon. Wilhelminastraat 15. 

Kerstkaarten Woord en Daad
De tijd waarin we elkaar “Kerst- en Nieuwjaarswensen”  sturen nadert weer. En hoewel het ouderwets is, willen we een lans breken voor het versturen van kaarten. Wellicht beseffen we niet hoeveel plezier we de mensen hiermee doen. Zoals u weet kan dat straks o.a. weer via de kerstpost van de kerk. Woord en Daad heeft ansichtkaarten voor u in de aanbieding: 5 stuks voor € 1,50. Op Hoogaars 8 kunt u hiervoor terecht. U bent van harte welkom en bij voorbaat namens Woord en Daad bedankt.

Korte terugblik
We kijken terug op een goede gemeenteavond waarin we informatie hebben ontvangen over de activiteiten van de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en het beroepingswerk. In het tweede gedeelte hebben we in een opensfeer gesproken over het gemeente zijn: wat is de functie van de gemeente, hoe kijken we tegen de gemeente aan en welke plaats nemen we daarin. Hoe functioneert de gemeente naar binnen en naar buiten toe. Hoe goed is het om met elkaar rondom het Woorden gebed te informeren en dat er dan ook een plaats is van ontmoeting. We vragen ook gebed voor de broeders om de verschillende plannen te realiseren en leiding te geven aan de gemeente van Jezus Christus. Hartelijk dank aan de diaconie voor het organiseren van de gemeentemaaltijd. Er was een verscheidenheid aan eten meegebracht. Er was keuze genoeg en het was gezellig om elkaar rondom de maaltijd te ontmoeten.

Verantwoording
De kaartverkoop van Corrie Moijses tijdens de gemeenteavondbracht € 52,- op voor de kerk. Hartelijk dank Corrie voor je inzet.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad

terug