Berichten van de Diaconie Berichten van de Diaconie
 
Eenmalige energietoeslag voor inkomens op of net boven het sociaal minimum. Eenmalige energietoeslag voor inkomens op of net boven het sociaal minimum.
Het is goed mogelijk dat u er zelf niet voor in aanmerking komt, maar er zijn situaties waar u zo op het eerste gezicht niet aan denkt die er toch aanspraak op kunnen maken. Mensen die u nooit zult horen klagen en bij voorbaat al denken dat ze er geen recht op hebben. Voor hen kan onderstaande informatie belangrijk zijn en kunt u mogelijk ook een wegwijzer zijn.
Het Rijk heeft aan de gemeenten, dus ook aan de gemeente Goeree-Overflakkee gelden beschikbaar gesteld voor het uitkeren van een energietoeslag tot een eenmalig bedrag van € 1.300 per huishouden met een laag inkomen. Uitgangspunt is dat u netto niet meer dan 120% van de bijstandsnorm verdient om de toeslag te verkrijgen. De normen voor dit lage inkomen zijn inclusief vakantietoeslag netto per maand naar de situatie op 1 maart 2022 als volgt:
Gezinssamenstelling    21 jaar tot A0W-leeftijd   Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand   € 1.310,05   € 1.455,67
Samenwonend/getrouwd € 1.871,50 € 1.971,05

Het gaat om het maandinkomen van de hoofdbewoner en zijn partner, dat  op 1 maart 2022 netto verkregen is en dat blijkt uit de betalingen van januari en februari 2022. Voor het bepalen van het netto inkomen telt o.a. de inkomens van inwonende kinderen niet mee. Er is ook geen vermogenstoets. Op de site van de gemeente Goeree-Overflakkee zijn de voorwaarden te vinden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de toeslag. Daar vindt u ook de aanvraagformulieren. Voor zelfstandigen, die vaak ernstig getroffen zijn door de coronamaatregelen is de site van de gemeente niet duidelijk, maar ook zij hebben bij een gering inkomen ook recht op deze toeslag. De gemeente Goeree-Overflakkee blijkt uit te gaan van het belastbaar inkomen over 2021, maar geeft weer niet aan om welk belastbaar inkomen het gaat. Waarschijnlijk ligt het voor een echtpaar rond een gezamenlijk belastbaar inkomen van € 21.000,00 en voor een alleenstaande rond de € 16.000. Wanneer u in de buurt van deze bedragen komt of er net door heengaat, vraag de energietoeslag toch aan, omdat de gemeente geen inzicht geeft in hun rekenmethode. Er zijn nl gemeenten, die € 21,50 (alleenstaande) of € 43,00 (echtparen) van het pensioen vrijlaten alvorens het netto te berekenen.
Als voor u deze regels niet gelden, dan zijn er in uw omgeving wellicht mensen te vinden daar het wel voor geldt. Gedacht kan worden aan vroegere zelfstandigen die geen of nauwelijks pensioen hebben opgebouwd en nu alleen AOW hebben al dan niet met een heel laag pensioentje. Personen die jong weduwe zijn geworden en verplicht nog enkele jaren moesten gaan werken om nog inkomen te hebben. Vaak hebben ze een gering pensioentje opgebouwd. Juist doordat er geen vermogenstoets plaats vindt, zijn er tal van huishoudens die voor deze toeslag in aanmerking kunnen komen. Wil u meer informatie dan is de heer T. Grinwis 0187-681980 bereidt u die te verstrekken.