Huisbijbelkring Huisbijbelkring
We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden zich hebben aangemeld voor de huisbijbelkringen. Er zijn 41 deelnemers, verdeeld over 7 groepen.
We streven er naar om voor de jaarwisseling 4 keer bij elkaar te komen en in het nieuwe jaar 5 keer. Het boekje heeft 10 hoofdstukken, daarom willen we op de eerste bijeenkomst hoofdstuk 1 en 2 behandelen.


Handreiking voor de huisbijbelkringen 22/23
We behandelen het boekje van Ds. C.J. Hogendoorn, Tastbaar aanwezig, schatten uit het avondmaalsformulier. Dit sluit aan bij ons jaarthema: Aan tafel.

De mogelijke invulling van de bijeenkomst:
  • Deel eerst kort met elkaar wat je persoonlijk bezig houd of wat je in de gemeente opvalt.
  • Bespreek met elkaar de datum en plaats van de volgende bijeenkomst en wie dan de leiding heeft.
  • Begin met een psalm of lied te zingen of te lezen.
  • Openingsgebed
  • Lees een stukje uit het avondmaalsformulier en een Bijbelgedeelte wat bij het onderwerp past.
  • Neem met elkaar de tekst van het hoofdstuk samenvattend door. Wat viel je op en wat vond je moeilijk.
  • Bespreek de vragen die achter het hoofdstuk staan.
  • Afsluiting: wat hebben we geleerd, wat blijft ons bij en wat heeft ons in het bijzonder geraakt.
  • Benoem gebedspunten, bid en dank en sluit af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

We wensen elkaar, mooie ontmoetingen, goede gesprekken en geestelijke verdieping toe. Dat we Gods zegen op onze kringen mogen ervaren en de Heilige Geest in ons midden zal zijn.
Hartelijke groeten,
Leo en Riet
terug