zondag 19 november 2023 om 17.00 uur

Zondag
Voorganger(s): Ds. H.J. Catsburg

OTH 326: 1 en 2 (is ook Weerklank 452)
Votum en Groet
Ps.     56: 5 en 6
Geloofsbelijdenis
WK    419: 1
Gebed om de opening van het Woord
Lezen:   Genesis 18: 1-15
              Hebreeen 11: 11-16
Tekst:     Genesis 18: 9
WK  458: 1 en 2
Prediking 
Ps.     31: 17 en 19
Dank- en voorbeden
Ps.   138: 4
Zegen
 

terug