zondag 19 november 2023 om 10.00 uur

Zondag
Voorganger(s): Ds. J. van Belzen

welkom en mededelingen kerkenraad
zingen: Psalm 63 vers 1 en 2 (Weerklank)
Stil gebed en votum en groet
zingen: Lied 431 vers 6 en 8 (Weerklank)
Gebod : enkele verzen uit Deuteronomium 10 en Mattheüs 5-7
zingen: Psalm 105 vers 24 (OB)
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 24:1-14
kindermoment
Kinderlied: Lied 441 (OTH) "Elk oog zal Hem zien als Hij komt...."
Schriftlezing: Romeinen 5: 1-5       
zingen: Lied 505 vers 1 en 4 (Weerklank)
VEKONDIGING n.a.v. Mattheüs 24 vers 13
                       "Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden".
Thema: Volhouden!
              Maar wat is het geheim om vol te houden?
zingen: Lied 219 vers 1, 2 en 3 (Weerklank)
Dankgebed en voorbede 
inzameling van de gaven (fysiek of digitaal/ in kerkzaal of bij uitgang
slotpsalm: Psalm 138 vers 3 en 4 (OB)
Zegen
 

terug