zondag 12 november 2023 om 17.00 uur

Zondag
Voorganger(s): Ds. S.A. Doolaard

Welkom en mededelingen
Intochtslied Weerklank 426: 1 
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst
Psalm 138: 1,4 (OB)
Geloofsbelijdenis 
Gezang 434: 1,3 en 5 (Liedboek) 
Gebed om de opening van het Woord.   
Schriftlezingen: 1Samuel  22: 1-5  en  Psalm 57
Psalm 57: 1,2 (OB)
Verkondiging > thema: ‘roep om voltooiing van het levensdoel’ - Tekst: Psalm 57:3
Psalm 57:5,7 (OB)
Dankgebed 
Collecten
Weerklank 231: 1,3 en 6
Zegen
 

terug