zondag 12 november 2023 om 10.00 uur

Zondag
Voorganger(s): Prop.P.Bijl uit Papendrecht

Welkom en mededelingen
Voorzang: psalm 100: 1 t/m 4 (OB)
Stil gebed
Votum 
OTH 242 : 1 en 2
Tien Geboden
Gezongen ‘Sj’ma Jisraeel’
Samenvatting Tien Geboden
Psalm 119: 17 (OB)
Gebed
Schriftlezingen: Openbaring 1: 1-8 en Openbaring 3: 1-6
Kindermoment
Kinderlied: ELB 435: 1 en 2
Psalm 25: 2 en 4 (DNP)
Woordverkondiging 
OTH 214: 1 t/m 4
Dankgebed/voorbeden
Collecten

ELB 396: 1 t/m 3
Zegen
 

terug