zondag 5 november 2023 om 17.00 uur

Zondag
Voorganger(s): Ds. D.C.G. van der Kraan

Welkom en mededelingen
Intochtslied: psalm 9:1 en 2 (OB)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 125 (Weerklank)
Gebed
Schriftlezingen: Genesis 12:1-3, Genesis 18:16-33, Genesis 19:27-29 
Weerklank 237: 2 en 3
Verkondiging
OTH 247 
Voorbeden
Collecten (met muziek)
Geloofsbelijdenis
Slotzang: psalm 9: 8, 9 en 10 (OB)
 

terug