zondag 5 november 2023 om 10.00 uur

Zondag
Voorganger(s): Prop. L.J. Walhout

Welkom en mededelingen
Psalm 91 vers 5 (1773)
Stil gebed
Votum 
Lied 284: 1 en 3 (Weerklank)
Wetslezing     
Sjema Jisraeel
Ps. 25: 3 en 4 (1773)
Gebed 
Schriftlezing: Lukas 7: 1-10 
Lied 192: 1 en 2 (Weerklank)
Preek
Ps 147: 2 en 6 (1773)  
Danken/voorbede  
Collecte
Lied 356: 1, 2 en 4 (Weerklank)
Zegen 
 

terug