woensdag 1 november 2023 om 19.00 uur

Woensdag
Voorganger(s): Prop. G. Verschuure

Welkom/mededelingen
Zingen : Psalm 65: 1, 2, 6 (NB)
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen : Psalm 138: 1, 3, 4 (NB)
Geloofsbelijdenis
Zingen : Liedboek vd Kerken 408: 1, 2, 3, 6
Gebed
Eerste Schriftlezing : Psalm 118
Tweede Schriftlezing : Filippenzen 4:4-9
Zingen : Psalm 118: 1, 12 (OB)
Verkondiging
Zingen: OTH 344: 1, 2
Dankgebed en voorbeden
Zingen : OTH 300: 1, 2, 3
Zegenbede
 

terug