woensdag 1 november 2023 om 14.00 uur

Woensdag
Voorganger(s): Ds. E.E. Bouter

-welkom/mededelingen
-zingen: lied 599: 1, 2, 3 (weerklank)
-votum en groet
-zingen: psalm 24: 1 (weerklank)
-lezing van de geloofsbelijdenis 
-zingen: psalm 97: 1 (weerklank)
-gebed om de Heilige Geest
-lezing: Marcus 12: 41-44
-zingen: lied 555: 1, 2 (weerklank)
-meditatie
-zingen: lied 438: 1, 2, 3 (weerklank)
-dankgebed en voorbede
-inzameling liefdegaven
-zingen: lied 615: 1 (weerklank)
-zegen
 

terug