zondag 26 november 2023 om 17.00 uur

Zondag
Voorganger(s): Ds. J.T. de Koning

Welkom en mededelingen
Psalm 77 vers 8 (OB)
Stil gebed
Votum en groet
Weerklank 189 vers 1 en 3
Lezing eerste deel Avondmaalsformulier
Weerklank 454 vers 2 en 5
Gebed
Schriftlezing: Deuteronomium 25 : 17-19
Schriftlezing: 1 Samuel 15
Psalm 92 vers 4, 5 en 6 (NB)
Verkondiging
Weerklank 445 vers 1 en 3
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Psalm 138 vers 4 (OB)
Zegen
 

terug