zondag 26 november 2023 om 10.00 uur

Zondag
Voorganger(s): Prop. W.A. den Hertog

Welkom en mededelingen
Lied 283:1 en 2 (Nieuwe Liedboek)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 71:2 (OB)
Wetslezing
Psalm 19:3 (DNP)
Gebed
Kindermoment
Lied 615 (Weerklank)
Schriftlezing OT: Psalm 131 (NBV21)
Psalm 108:1 (Nieuwe Liedboek)
Schriftlezing NT: Mattheüs 24:27 en 29-34 (HSV)
Psalm 131:3 (DNP)
Verkondiging
Psalm 23b:1, 2 en 3 (Nieuwe Liedboek)
In memoriam
Luisterlied
In memoriam
Luisterlied
Gebed
Lied 747:1 en 8 (Nieuwe Liedboek)  (melodie: 'Hoe zal ik U ontvangen')
Zegen
 

terug