HUISBIJBEL-KRING

HUISBIJBEL-KRING
Het komende winterseizoen willen we toch weer proberen de huisbijbelkringen op te starten.
Met het jaarthema ‘Lente in de kerk’ gaan we nadenken over de Geestesgaven die er in de gemeente zijn (1 Korinthe 12). De Heilige Geest brengt nieuw leven in de gemeente en kan de gemeente laten bloeien en groeien. Dat doet Hij door zijn gaven te geven waardoor u en ik ingezet worden om de gemeente tot bloei te brengen. Als uitgangspunt voor gesprek wordt het boekje gebruikt van ds M.M.van Campen: Gereedschapskist van de Heilige Geest. De negen Geestesgaven.
Vanwege het Corona virus zal er een andere invulling aan gegeven worden dan de afgelopen jaren.
Hoe we dit gaan doen weten we nog niet precies. We zullen in elk geval de adviezen van het RIVM volgen. Wilt u aangeven of u voorkeur uitgaat naar een echt kleine kring bij iemand in huis (max 3 personen/echtparen), een iets grotere kring in de Rank, of grote groep in de kerk.
We willen dit graag inventariseren en weten wie er mee gaan doen. Geef je daarom spoedig op bij Riet Both 06 50590899 rietboth@kpnplanet.nl
Dit alles onder voorbehoud van Jacobus en de Corona maatregelen.
 
terug