Aanmelden niet nodig

Aanmelden niet nodig
We hebben als kerkenraad besloten dat u de kerkdiensten weer fysiek kunt bijwonen zonder vooraf te reserveren. Als u loopt door de kerk of De Rank zijn mondkapjes niet meer verplicht. Wel verzoeken wij u om een 'gezonde' afstand in acht te nemen. Mensen met klachten die kunnen duiden op een corona-besmetting verzoeken wij online de diensten bij te wonen.

Het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal. Let daarom op elkaar en help waar nodig. Bovenal roepen wij u op om uw nood in gebed bij de Heere God te brengen. Hij is de almachtige, de schepper van de hemel en de aarde. Wij wensen u Zijn onmisbare zegen toe.
 
terug