Welkomdienst - Vakantie Bijbel Klub

Welkomdienst - Vakantie Bijbel Klub

Zondagmorgen sluiten we aan bij het thema van de Vakantie Bijbel Klub: Zoek het uit. In de dienst beantwoorden we de vraag: Wie is Jezus voor jou? N.a.v. Markus 8:27-30. In de dienst zingen we het themalied en andere liedjes die de kinderen kennen van de Vakantiebijbelklub. Het is een laagdrempelige dienst waarbij we ook ouders van de kinderen welkom heten die anders niet (zo vaak) naar de kerk gaan. Neem gerust iemand mee die wat minder bekend is met de kerkdiensten en geloof.
 

terug