Zaaier van week 26 en 27

Zaaier van week 26 en 27

Voor in het kerkdienstenoverzicht:
 

Stellendam-Melissant week 26 en 27


zondag 30 juni

10.00 uur        prop. J.J. de Haan                              Woerden                    
17.00 uur        ds. E. Gouda                                      Nieuw-Lekkerland                

zondag 7 juli

10.00 uur        dhr. T.R. Rietveld                               Ridderkerk
17.00 uur        ds. J.C. van Trigt                                Ameide

donderdag 11 juli

13.30 uur        ds. D. Hoolwerf
Inzegening huwelijk Johannes Keijzer en Joanne Bos

Onder de gemeenteberichten:

Stellendam-Melissant           

Predikant: ds. D. Hoolwerf
Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008
E-mail:
E-mail scribaat:
Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL98RBRB0851449913 en NL85RBRB0851285732
Postbank NL76INGB0000651074
Diaconie bankrekeningnummer NL09RBRB0896615200   
www.hervormdstellendam.nl       
zondag 30 juni
Kinderoppas in de morgendienst: Mariette Versluis en Maartje Hameeteman
Kerkauto: fam. J. de Nooijer  (tel. 492897)
Collecten: 1. Diaconie 2. College van kerkrentmeesters 3. Predikantsplaats
zondag 7 juli
Kinderoppas in de morgendienst: Marlies Keijzer en Sylvia Vlietland
Kerkauto: Corry van Vugt  (tel. 602935)
Collecten: 1. GZB fam. Van Heiningen 2. College van kerkrentmeesters 3. Predikantsplaats

Meeleven

We denken aan hen die lijden; dat kan persoonlijk zijn door ziekte, ouderdom of andere redenen, maar ook door zorgen op het werk of in de familie. Zorgen die bij anderen niet bekend zijn of waar anderen wel van op de hoogte zijn en zodoende kunnen meeleven. Wat kan het troost en rust geven om te weten dat de Heere er van af weet. Voordat wij onze nood bij Hem brengen, weet Hij er al van. Toch wil Hij graag dat we alle dingen die ons bezighouden aan Hem voorleggen. Breng ze in gebed bij Hem en weet dat Hij ons mét onze lasten wil dragen.

Gebedskring

Donderdagavond 27 juni wordt de maandelijkse gebedskring gehouden om 20.30 uur in de kerk.

Koffiedrinken na de dienst

Zondagmorgen staat er na de dienst een kopje koffie/ thee of een glas fris klaar. We hopen dat u gebruik maakt van de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken.

GO Church

 

Zondagmiddag zal de Interculturele dienst plaatsvinden in onze kerk. De dienst wordt vertaald in het Arabisch en andere talen. Thema is Go with God, waarbij pionier Tonn den Otter de dienst zal leiden en ds. Hoolwerf de preek houdt. We hopen dat weer veel mensen met een migratieachtergrond zullen komen. Hebt u deze mensen in uw netwerk/straat/werk? Nodig ze uit en kom samen met hen naar de dienst toe! Welkom. Na de dienst is er een maaltijd in de Rank. Voor de kinderen is een speciaal programma. Wie wil meehelpen met klaarzetten en afruimen, graag. We zoeken nog iemand uit onze gemeente die bij de oppas aanwezig kan zijn. Geef het door aan ds. Hoolwerf. We vragen ook uw gebed voor deze pioniersplek.

 

Gemeenteavond

Op 3 juli is er een gemeenteavond. Het belangrijkste agendapunt dat besproken wordt, betreft de vacatures in de kerkenraad. Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 19.45 uur in De Rank.

Collectebonnenverkoop

Donderdag 4 juli kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur collectebonnen kopen bij fam. J. Tanis.

Huwelijk Johannes en Joanne

Donderdag 11 juli willen Johannes en Joanne de Heere om zijn zegen vragen over hun huwelijk, nadat zij op 8 juli elkaar hun jawoord hebben gegeven voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een blijde gebeurtenis  als jonge mensen hun leven aan elkaar verbinden en samen het leven door willen gaan. Ook fijn als ze hun huwelijk willen beginnen in Gods huis en daar willen vragen of de Heere met hen mee wil gaan en hen wil leiden. We wensen jullie met wederzijdse ouders en familie een fijne dag en een gezegend huwelijksleven in Sommelsdijk.

Gemeente BBQ

De gemeente BBQ is op zaterdag 13 juli. Aanmelden kan bij de diakenen via email of of telefonisch 0187-601182. Dit kan uiterlijk tot woensdag 10 juli i.v.m. het bestellen van het vlees. Inloop van de avond is vanaf 17.30 uur bij De Rank.

Collecterooster kinderen

In september willen de diakenen starten om samen met de kinderen, die zich opgegeven hebben, te collecteren. Het rooster zal volgende week achter in het portaal van de kerk liggen. De kinderen, maar ook andere geïnteresseerden, kunnen een exemplaar meenemen. Bij het rooster staat een korte uitleg.

Verantwoording

 

De Goede Spullen Markt heeft het mooie bedrag van circa € 6.000,- opgebracht. We danken de Heere God en allen die hun medewerking hebben verleend.


Een hartelijke groet van de kerkenraad

terug