Zaaier van week 21

Zaaier van week 21

Voor in het kerkdienstenoverzicht:
 

Stellendam-Melissant week 21


Zondag 26 mei

10.00 uur        ds. M.B. van den Akker        Nieuwerkerk a/d IJssel                                 
17.00 uur        ds. D. Hoolwerf

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag

09.30 uur        ds. D. Hoolwerf

Onder de gemeenteberichten:

Stellendam-Melissant

Predikant: ds. D. Hoolwerf
Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008
E-mail:
E-mail scribaat:
Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL98RBRB0851449913 en NL85RBRB0851285732
Postbank NL76INGB0000651074
Diaconie bankrekeningnummer NL09RBRB0896615200   
www.hervormdstellendam.nl       

Zondag 26 mei
Kinderoppas in de morgendienst: Mariëtte Versluis en Sylvia Vlietland
Kerkauto: fam. J. Tanis  (tel. 491887)
Collecten: 1. Diaconie 2. College van kerkrentmeesters 3. Predikantsplaats
Hemelvaartsdag
Kinderoppas in de morgendienst: onbekend
Kerkauto: fam. J. Klepper  (tel. 491610)
Collecten: 1. Medische Zending 2. College van kerkrentmeesters 3. Predikantsplaats

Meeleven

Broeder Anton Freezen heeft afgelopen maandag in het ziekenhuis te Dirksland een operatie ondergaan. We wensen onze broeder een voorspoedig herstel en Gods nabijheid. Anton heeft al veel meegemaakt. Het is fijn dat hij zijn plek in onze gemeente gevonden heeft. Laten we biddend om hem heen staan.

Verdiepingsavonden

De derde avond in de serie van verdiepingsavonden wordt gehouden op 23 mei in Onder de Wiek te
Dirksland met als onderwerp “Voedsel”.

Solidariteitskas

Deze week worden de enveloppen voor de actie Solidariteitskas rondgebracht. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar. Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,-. Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw/jouw solidariteit en bijdrage? Zo help(t) ook u/jij mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. 

Een hartelijke groet van de kerkenraadVoor in het kerkdienstenoverzicht:
 

terug