Zaaier van week 12

Zaaier van week 12

Voor in het kerkdienstenoverzicht:
 

Stellendam-Melissant week 12


Zondag 24 maart

10.00 uur        ds. D. Hoolwerf                     Stellendam
17.00 uur        dhr. T.R. Rietveld                  Ridderkerk

Onder de gemeenteberichten:

Stellendam-Melissant

Predikant: ds. D. Hoolwerf
Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008
E-mail:
E-mail scribaat:
Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL98RBRB0851449913 en NL85RBRB0851285732
Postbank NL76INGB0000651074
Diaconie bankrekeningnummer NL09RBRB0896615200   
www.hervormdstellendam.nl       

Kinderoppas in de morgendienst: Marlies Keijzer en Jochanan Hoolwerf
Kerkauto: fam. J. Tanis (tel. 491887)
Collecten: 1. Jemina Kindertehuis 2. College van kerkrentmeesters 3. Predikantsplaats

Meeleven

Afgelopen zondag heeft ds. W.J. van de Griend afscheid genomen van de Gereformeerde kerk Stellendam – Ouddorp. De afgelopen jaren zijn er verschillende contacten geweest. We hebben gezocht naar de dingen die we samen konden doen. Hartelijk dank voor de goede contacten die er geweest zijn. We wensen je samen met je vrouw een goede en gezegende tijd toe in Yerseke.

Poeriemfeest

Op vrijdag 22 maart 20:00 uur is er een leer- en beleefavond over het Joodse feest Poeriem in de kerk. 'Poeriem sameach, vrolijk poeriem,  hoor je mensen elkaar toewensen, je ziet kinderen die zich verkleed hebben en hoort ratels om je heen. Schalen vol gekruld gebak Hamansoren, bestrooid met poedersuiker sieren de tafels want het is poeriem en de sfeer is vrolijk en uitgelaten. In de synagoge klinkt het spannende verhaal van Esther en Mordechai. Als je hoort aan welk gevaar het joodse volk toen is ontsnapt begrijp je dat Poeriem ook een serieuze kant heeft.' De Joodse gemeenschap viert het poeriem wereldwijd op 20/21 maart deze week. Helaas is er geen Joods leerhuis of synagoge meer op ons eiland zodat het ver van ons is af komen te staan. Op vrijdagavond is er een inleiding op het feest, de gebeden uit de synagoge, de gebruiken en lezen we het verhaal van Esther. Het feest is uiterst actueel in deze tijd van opkomend antisemitisme. Wie meer van het feest wil weten of er iets van wil meemaken wordt hartelijk uitgenodigd.
Welkom!

Vierde lijdenszondag

Bent U de Koning van de Joden? Dat is de vraag van Pilatus. Die vraag zal centraal staan in de verkondiging zondagmorgen. De kinderen hebben tijdens het Paasproject KONING JEZUS al verschillende plaatsjes gekregen voor hun kroon. De troon in de kerk staat voor Zijn koningschap. Maar heeft deze Koning der Joden wel een troon? We lezen in de dienst uit de Thora Deuteronomium 17:14-20 en uit het Nieuwe Testament Mattheus 27:11-26.

Kerkenraadsvergadering

Volgende week woensdag is er weer de maandelijkse kerkenraadsvergadering. We vragen uw gebed om wijsheid en liefde tot opbouw van de gemeente. We willen hiermee ook de vacatures onder uw aandacht en gebed brengen.

Nieuwe clubleiding

We zoeken voor de jongens- en meisjesclub nieuwe leidinggevenden en wel met ingang van het nieuwe clubseizoen. De diverse clubs komen in het winterseizoen eenmaal per week bij elkaar en per club zijn er 2 a 3 leidinggevenden. Een aantal van hen gaat er het komende seizoen mee stoppen. Heb jij of heeft u interesse of  wilt u meer weten, neem dan contact op met Gert Versluis of Robert van Dam.

Verjaardagscommissie

Over de maand februari brachten de jarigen € 216,85 bijeen. Heel hartelijk dank hiervoor. We wensen u met allen die u lief zijn een goed jaar onder Gods zegen toe.

Verantwoording

De biddagcollecte heeft in eerste telling € 808,75 opgebracht voor het college van kerkrentmeesters en € 404,70
voor de diaconie. Alle gevers, maar bovenal de Heere God, hartelijk dank!

Een hartelijke groet van de kerkenraad

terug