Gedachte

Gedachte
In het ochtendgebed volgen we de Toralezing die afgelopen Sjabbat in de synagoge is gelezen. We lezen steeds een gedeelte uit Exodus 35:1- 38:20 , de bouw van de tabernakel. Een gedachte hierover wil ik graag delen met jullie. De bouw van de tabernakel was een gezamenlijk project van het hele volk Het volk dat bevrijd was uit Egypte had tot nu toe als losse individuen steeds gemopperd en geklaagd. Nu kreeg ieder zijn eigen taak naar kunde en inzicht en kon iedereen zijn en haar steentje bijdragen. We zien nu dit ook gebeuren in onze samenleving. De samenleving is ook een huis om in te wonen, een huis van ontmoeting. Er wordt veel geklaagd en gemopperd in onze multiculturele samenleving.  Maar door het nu samen bestrijden van de coronavirus, een indringer waarvan we de gevolgen nog niet kunnen overzien, ontstaat er een soort saamhorigheid. Creatieve initiatieven worden geboren. Iedereen draagt bij met zijn of haar kennis en kunde.  Rabbijn Jonathan Sacks schrijft: ‘Niet dat wat ons overkomt maar dat wat we samen doen, geeft ons identiteit en verantwoordelijkheid. Wat de Israëlieten heeft veranderd, is niet wat God voor hen deed, maar wat zij voor God deden.’ (Exodus, boek van bevrijding, pag 276).
Ds D.Hoolwerf

 
terug