Jaarthema inburgeringscursus - Welkom in het Koninkrijk van God

Jaarthema inburgeringscursus - Welkom in het Koninkrijk van God
We gaan dit jaar de inburgeringscursus doen. Wil jij een goede burger zijn van het Koninkrijk van God? In Mattheus 5-7 lezen we de bergrede die Jezus uitspraak voor zijn discipelen en de menigte die aanwezig was. 

Hierin bespreekt Hij wat je moet weten en vooral hoe je moet handelen als burger van Zijn Koninkrijk. Verschillende thema`s worden besproken. 

Dit winterseizoen willen we aandacht geven aan dit praktische gelven vandaan. In de preken zullen we luisteren naar de bergrede. Ook op de bijbelkringen wordt dit bijbelgedeelte besproken. Het is aan te raden je aan te melden bij de huisbijbelkringen om zo ook verdieping te zoeken en het gesprek met elkaar aan te gaan.

De bergrede eindigt met het huis op de rots. Wie goed luistert naar de bergrede en deze ookin de pratijk brengt krijgt een rotsvast geloof. Hiermee beginnen we dan ook ook op startzondag.
terug