Zaaier van week 15 van 2018 (tot en met 11 april 2018) Zaaier van week 15 van 2018 (tot en met 11 april 2018)
Voor in het kerkdienstenoverzicht:
 

Stellendam-Melissant week 15

 
Zondag 8 april

 

10.00 uur        ds. P. Wijnberger                                Bleiswijk
17.00 uur        dhr. T.R. Rietveld                              Ridderkerk
 
Onder de gemeenteberichten:

Stellendam-Melissant

Predikant: ds. D. Hoolwerf
Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008
E-mail:
E-mail scribaat:
Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL98RBRB0851449913 en NL85RBRB0851285732
Postbank NL76INGB0000651074
Diaconie bankrekeningnummer NL09RBRB0896615200   
www.hervormdstellendam.nl       
Kinderoppas in de morgendienst: Rianne Hogenbirk en Amasja Hoolwerf
Kerkauto: fam. E. Nobels (tel: 493779)
Collecten: 1. Predikantsplaats 2. Jemimakindertehuis Israël 3. College van kerkrentmeesters
 
Meeleven
 
Deze week krijgt zuster Marie Braber de uitslag van de scan. Dit brengt spanning met zich meeWe denken ook aan hen die behandelingen en kuren moeten ondergaan, omdat zij een ernstige ziekte in hun lichaam meedragen. Vaak is de uitwerking van de kuren zwaar om te dragen, zowel voor hen die het moeten ondergaan als ook voor mensen om hen heen. Zij zien immers hun geliefde lijden. We  vragen gebed voor elkaar om de rust en het vertrouwen  om het van de Heere alleen te verwachten.
 
Verdiepingsavonden Ziekte & Genezing
 
In april zullen er 3 verdiepingsavonden georganiseerd worden rondom het thema ‘Ziekte & Genezing’. Het programma ziet er als volgt uit. (1) Donderdag 5 april om 19.30 uur in Onder de Wiek in Dirksland: Ds. K. Timmerman – Ziekte in de Bijbel: Wat is de relatie tussen God, ziekte en genezing? (2) Woensdag 11 april om 19.30 uur in de Rank in Stellendam: Ds. D. Hoolwerf – Ziekte in de Gemeente: Wat kunnen wij als gemeente betekenen voor zieken? (3) Donderdag 19 april om 19.30 uur in Onder de Wiek in Dirksland: Dhr. T. Streefkerk – Ziekte in het Ziekenhuis: Welke ethische vragen spelen er rondom ziekte? Iedereen van harte welkom!
 
Bezoek aan synagoge
 
Nu we in de prediking en tijdens de huisbijbelkringen bezig zijn met Israël, is er een idee geopperd om een bezoek te brengen aan een synagoge. Zowel in Den Briel als in Sliedrecht is er de mogelijkheid voor een rondleiding met uitleg. Elk 2e weekend van de maand is er open huis, maar er kan ook een afspraak worden gemaakt voor een andere dag. We willen eerst kijken of er belangstelling is vanuit de gemeente en daarna met elkaar beslissen welke dag het beste uitkomt. Een rondleiding van 10 tot 35 personen kost € 50,- Als u interesse heeft en mee wilt, geeft u zich dan zo snel mogelijk op bij Nelly Keijzer, tel. 492570.
 
Verantwoording
 
De opbrengst van Aktie Kerkbalans is per 31maart € 14.793,50. Voor het Visnet is € 125,00 ontvangen. Hartelijk dank voor al uw gaven.
 
Een hartelijke groet van de kerkenraad
 
 
Algemeen bericht
https://schuldhulpmaatje.nl/wp-content/themes/SHM/images/logo.png
Zoals de meesten van u hebben kunnen lezen in de regionale kranten is er door verschillende kerkelijke gemeenten op dit eiland een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een eilandelijke stichting Schuldhulpmaatje op Goeree Overflakkee. Deze toekomstige stichting zal opereren onder landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.
Visie:
Geïnspireerd door het Evangelie en handelend vanuit naastenliefde en respect voor de ander, ondersteunt de vereniging door middel van inzet van getrainde vrijwilligers, mensen bij het oplossen en voorkomen van hun schuldenproblematiek. Deze SchuldHulpMaatje aanpak is aanvullend op hulp die geboden wordt vanuit de reguliere organisaties.
Er zijn misschien mensen die denken bij het lezen van bovenstaande: hier loop ik al een poosje mee rond om dit werk als vrijwilliger te doen, dan is er op 10 april nog een informatieavond. De avond wordt gehouden in de Hoeksteen te Middelharnis. Aanvang 19.30 uur.  Schroom niet om contact op te nemen over deze avond met
 
 
terug