Zaaier van week 13 van 2018 (tot en met 28 maart 2018) Zaaier van week 13 van 2018 (tot en met 28 maart 2018)

Voor in het kerkdienstenoverzicht:

Stellendam-Melissant week 13
 
Zondag 25 maart


10.00 uur        ds. D. Hoolwerf                                 Stellendam
17.00 uur        ds. J.C. Breugem                                Sommelsdijk
 
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
 
19.00 uur        ds. D. Hoolwerf                                 Stellendam
 
Onder de gemeenteberichten:
Stellendam-Melissant
Predikant: ds. D. Hoolwerf
Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008
E-mail:
E-mail scribaat:
Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL98RBRB0851449913 en NL85RBRB0851285732
Postbank NL76INGB0000651074
Diaconie bankrekeningnummer NL09RBRB0896615200   
www.hervormdstellendam.nl       
Zondag 25 maart
Kinderoppas in de morgendienst: Mariette Versluis en Emma Hameeteman
Kerkauto: C. van Vugt (tel: 602935)
Collecten: 1. Predikantsplaats 2. IZB 3. College van kerkrentmeesters
Vrijdag 30 maart
Kerkauto: G. Keijzer (tel: 492874)
Collecten: 1. Predikantsplaats 2. Project 10-27 3. College van kerkrentmeesters
 
Meeleven
 
Broeder Anton Freezen is ziek. We hebben zondag als gemeente voorbede voor hem gedaan. Laten we rondom deze broeder staan met onze gebeden. Soms kun je zo ziek zijn, dat je geen woorden kunt vinden om je gedachten aan de Heere te vertellen en om uiting te geven aan je nood. Wat een troost mag het dan zijn, dat er broeders en zusters zijn, die jouw pijn en verdriet bij de Heere brengen en jou op de gebeden dragen tot voor Gods troon. Ook dat is een stukje gemeente-zijn.
 
Concert samenzang Sjaloomkoor
Op DV vrijdagavond 23 maart is er een concert/samenzangavond met het Sjaloomkoor. Ook muziekgroep Berácha verleent medewerking. Er zal een collecte zijn voor Caleido. Aanvang 19.30uur in de Gereformeerde kerk. Van harte uitgenodigd.
Feest van de Bazuinen
In de ochtenddienst van zondag 25 maart zijn we in de lijdenstijd gekomen bij het 5e feest uit Leviticus 23: het Feest van de Bazuinen. We gaan kijken hoe het Joodse volk hieraan invulling heeft gegeven en hoe dit feest vanuit de Schriften voor ons betekenis heeft vandaag. Op Goede Vrijdag is het 6e feest aan de beurt: Grote Verzoendag. Pasen verbinden we dit jaar aan het eindfeest: het Loofhuttenfeest.


Avondgebed in de stille week

Maandag- en woensdagavond is er een avondgebed samen met de Gereformeerde kerk. Een moment van stilte, gebed, schriftlezing en zang. Het avondgebed is van 21.30-22.00 uur. Maandag 26 maart in de Gereformeerde kerk en woensdag 28 maart in de Hervormde kerk. Iedereen is welkom.

Donderdagavond Pesachviering

29 maart, op witte donderdag, is er de Pesachviering in de kerk. We gaan op messiaans/Joodse wijze Pesach vieren met de symbolen, teksten en de liederen. Iedereen is welkom. Opgeven kan tot 22 maart.

Paasjubel

Op Eerste Paasdag is er de jaarlijkse Paasjubel. Elke keer zijn we met een paar mensen meer  om bij zonsopgang paasliederen te zingen. Een prachtige ervaring. We komen om 7.00 uur, vroeg in de ochtend, bij elkaar op de Oude Haven van Stellendam. Een kwartier later zal de zon opgaan. Het is een oud-kerkelijke traditie om op Paasdag zo de opstanding te vieren! We zien uit naar jouw/uw komst!

Paasontbijt

Vooraf aan de kerkdienst is er een paasontbijt. Wie mee wil ontbijten, welkom. Tijd van het ontbijt is 8.45 uur. Graag opgeven bij Mariëtte Versluis, tel.0187493724 of Na het ontbijt is men vrij om de kerkdienst mee te maken of weer naar huis te gaan. Het ontbijt wordt gratis aangeboden.
 
Verjaardagscommissie
 
Over de maand februari mochten we het  mooie bedrag van €  215,65 ontvangen. Heel hartelijk dank en een goed nieuw levensjaar onder Gods zegen toegewenst.


Een hartelijke groet van de kerkenraad
 
 
 
 
terug