Studiereis Israël - Onopgeefbaar verbonden

Studiereis Israël - Onopgeefbaar verbonden
Voor mijn permanente studie en vanwege mijn grote interesse ga ik maandag 22 januari met een hele groep collega-predikanten uit de PKN naar Israël. Een reis georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en het Centrum voor Israëlstudies (CIS).

Naast het bezoeken van de bijzondere plaatsen als Jeruzalem, Bethlehem, Berg der Zaligsprekingen bij meer van Galilea, Dode Zee, En Gedi etc. zal er ook veel ruimte zijn voor ontmoetingen, studie en lezingen. Een greep uit het programma: dialoog tussen Moslims en Joden in Nes Ammim, Sabbatdienst in Synagoge en sabbatsmaaltijd in een Joods gezin, samen studeren met studenten van de Rabbijnen School, het Schechter Instituut, ontmoeting met Nederlandse holocaust-overlevenden in Jad WaSjem, Palestijnse lezing in Bethlehem Bible College en een conferentie bezoeken over de betekenis van heilige plaatsen in Jodendom en Christendom.

Mijn persoonlijke studie-doelstelling is een gedeelte uit de Thora (Deut 30) bestuderen met een Messias-belijdende, een Orthodox/Liberaal - Joodse en een Palestijns-Christelijke voorganger/theoloog uit Israël. 
terug