Zaaier van week 16 van 2018 (tot en met 18 april 2018) Zaaier van week 16 van 2018 (tot en met 18 april 2018)
Voor in het kerkdienstenoverzicht:
 

Stellendam-Melissant week 15

 
Zondag 15 april

 

10.00 uur        ds. J.C. Klein                          Bleskensgraaf
17.00 uur        ds. D. Hoolwerf                     Stellendam
Jeugddienst
 
Onder de gemeenteberichten:

Stellendam-Melissant

Predikant: ds. D. Hoolwerf
Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008
E-mail:
E-mail scribaat:
Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL98RBRB0851449913 en NL85RBRB0851285732
Postbank NL76INGB0000651074
Diaconie bankrekeningnummer NL09RBRB0896615200   
www.hervormdstellendam.nl       
Kinderoppas in de morgendienst: Maartje Verhoeven en Emma Moijses
Kerkauto: fam. G. Keijzer (tel: 492874)
Collecten: 1. Predikantsplaats 2. Jemimakindertehuis Israël 3. College van kerkrentmeesters
 
Meeleven
 
Corrie Moijses is gevallen met de fiets. Als gevolg hiervan moet zij het een poosje rustig aan doen. We denken ook aan hen die wachten op uitslagen van onderzoeken, hen die nog steeds te maken hebben met de gevolgen van behandelingen die ondergaan zijn. We wensen u allen van harte Gods nabijheid. God is een Toevlucht voor de Zijnen. Hun sterkt’ als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar.
 
Jeugddienst 13+
 
In de middagdienst van 17.00 uur  zal de dienst gericht zijn op jeugd 13+ met als thema: GAME OF LIFE. Voor de eigen jeugd van de gemeente is het leuk als er ook jongeren uit ander gemeenten naar deze dienst komen. Na de dienst is er voor alle jongeren een gezellige ontmoeting in de Rank en worden er broodjes hamburger aangeboden.
 
Verdiepingsavonden Ziekte & Genezing
 
Woensdag 11 april is de tweede avond in een serie van 3 verdiepingsavonden rondom het thema “Ziekte en gezondheid”. Aanvang 19.30 uur in de Rank. Ds. D. Hoolwerf heeft deze avond de leiding. Het onderwerp is: Ziekte in de Gemeente: Wat kunnen wij als gemeente betekenen voor zieken? Iedereen van harte welkom!
 
Seniorenmiddag
 
Op D.V. vrijdag 20 april hopen wij weer een seniorenmiddag te houden. Op deze middag zal dhr. A. Bijl ons iets laten zien en horen over zijn werk bij de politie. De inloop met koffie is vanaf 15.00 uur. We willen om 15.30 uur beginnen. I.v.m. de broodmaaltijd graag opgeven bij een van de diakenen, Wilfred Hameeteman of Rene Okker. Deze middag is niet alleen voor senioren uit onze eigen gemeente. Iedereen is van harte welkom, dus nodigt u gerust anderen uit om mee te komen.
 
Verantwoording
 
De collecten brachten in maart op: voor de diaconie € 775,72 voor het college van kerkrentmeesters € 685,94 en voor de predikantsplaats € 624,92 De zendingsbussen bij de uitgang van de kerk bevatten € 72,25 De opbrengst van de biddagcollecte is al eerder verantwoord. Anneke Tanis heeft € 250,- gestort. Dit is de opbrengst van koek- en advocaatverkoop. Hartelijk dank voor de inzet om het klaar te maken en aan al de kopers.
 
Een hartelijke groet van de kerkenraad
 
 
 
terug