Protocol kerkdiensten vanwege het corona-virus, update 16-12-2020 Protocol kerkdiensten vanwege het corona-virus, update 16-12-2020
Als kerkenraad hebben we overlegd over de vraag hoe we moeten omgaan met alle richtlijnen nu ons land in lock down is. Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om tot en met 19 januari aanstaande geen kerkdiensten meer te houden. Dus ook niet met Kerst en Oud & Nieuw. Wel willen we één keer per zondag een uitzending verzorgen waarin Woord en Gebed een plek krijgen.
We bevinden ons in een moeilijke tijd en vragen uw zorg en gebed voor elkaar en voor ons als kerkenraad. Maar met name voor de gemeenteleden die zich in een kwetsbare positie bevinden. Als u hulp nodig heeft, schroom niet om contact op te nemen met uw wijkouderling of dominee Hoolwerf
terug