Liturgie zondag ochtenddienst 7 oktober

Liturgie zondag ochtenddienst 7 oktober
liturgie Israëlzondag 2018
ps 98:3
stil moment
votum en groet
aanvangstekst
OTH 217 Heer u bent El El’ohiem
ps 99:1, 8
wetslezing
zingen shema Israel
Deut 6:4-9
kindermoment
ps 121:2,4
OTH 302 Sjalom Chaverim
OTH 287 Sta op o kinderen van Israël
HH 260 Als God zijn stem doet horen in Israel (luister/meezinglied!)
gebed
Schriftlezing Ezechiël 37:1-14
ps 79:1,4
preek
HemelHoog 262 Gebed voor Isarel :1,2,3,4
gebeden
Inzameling
Gez 41:1, 3, 5 (liedboek, De Heere de Heerser der aarde)
terug