Liturgie middagdienst 27-5-18

Liturgie middagdienst 27-5-18
Middagdienst
 
- ps 111:1
stil gebed
votum & groet
aanvangstekst
- Blokje liederen van aanbidding Vader, Zoon en Heilige Geest
OTH 265 Halleluja eeuwig dank en ere
OTH 255:1 ere zij aan God de Vader
OTH 252:3 Lof, eer en prijs zij God
OTH 219:4 Heilig Heilig Heilig
OTH 410:1,2 Here der Heren
gebed
Ps 71:10
schriftlezing 2 Korinthe 13:11-13
- Ps 31:15, 17
preek
- OTH 243:1,2,3  Vader ik aanbid U (piano?)
Geloofsbelijdenis van Athanasius
- Ps 72:11
gebed
inzameling
- Oth 267 Heer God u loven wij
zegen
 
 
terug