Maatregelen rondom Corona-virus

Maatregelen rondom Corona-virus
MEDEDELINGEN vanuit de KERKENRAAD mbt Maatregelen rondom Corona-virus

 
Pinksterpad 2020 GEANNULEERD 

We waren als commissie volop bezig met de voorbereidingen voor het 10e
Pinksterpad. De hervormde gemeenten en de gereformeerde kerken van Den
Bommel en Ooltgensplaat waren bereid om de wandeling deze keer te verzorgen.
Commissies waren gevormd en de wandeling was al voor een groot gedeelte
uitgezet. Door de crisis rondom het coronavirus gaat ook deze activiteit
helaas niet door. We bedanken de genoemde gemeenten en de vrijwilligers
hartelijk voor hun inzet en hopen D.V. een volgend jaar opnieuw een beroep
op hen te mogen doen. Een hartelijk groet van de Eilandelijke Evangelisatie
Commissie
 

Uitzendingen op zondag

10.00 UUR ZONDAGSE UITZENDING 
Kerken maken verschillende keuzes. Sommige kerken laten alle diensten gewoon als volledige dienst doorgaan zonder mensen, alleen met predikant en eventueel paar leden. 
Anderen kiezen voor een uitzending waarin duidelijk wordt dat het geen samenkomst is en verwijzen naar Internet om elders ook andere uitzendingen/diensten te kunnen beluisteren.
Wij hebben als kerkenraad voor dit laatste gekozen.
- Het maakt duidelijk dat we in een tijd leven waarin alles, dus ook kerkdiensten niet gewoon door kunnen gaan. 
- Doet ons ook goed bewust worden dat we echt iets missen: samenkomsten!
- Er is wel een wekelijks ‘contactmoment’ als gemeente, goed voor samenhorigheid, voorbede en informatie
- Er is continuïteit in de verkondiging/ paasproject etc.
- We laten geen gastpredikanten van elders komen, voorkomt mogelijke verspreiding
- Er is voor verdere invulling van de zondagen zoveel te vinden op internet om je geestelijk te voeden, dat we als we toch niet bij elkaar kunnen komen daar ook goed gebruik van kunnen maken. 
- In principe verzorgt ds Hoolwerf elke zondagochtend en op Goede vrijdag, Hemelvaartsdag en Pasen de uitzending (uitzondering 5 april: stagiair Willen Arie den Hertog)
- Tijdens de uitzending is alleen predikant, koster, organist, beamer/camerapersoon en ouderling van dienst aanwezig
- Naast orgelmuziek worden liederen uitgezonden
- De uitzendingen zullen iets uitgebreider worden dan tot nog toe, zodat verschillende elementen uit de gewone diensten terugkomen.


MOL’s HOOP
Voor de kinderen van de gemeente is er elke week een kinderkerkpraatje met MOL vanuit ons kerkgebouw; speels en  met een duidelijke christelijke boodschap
 

DOORDEWEEKSE GEBEDSDIENSTEN UITZENDEN samen met Dirksland op 
woensdag 19.15 uur en vrijdag 10.45 uur.
Voor beide gemeenten, een contactmoment met ruimte voor voorbeden, ook voor de bewoners van Het Spectrum/Geldershof,  (ter vervanging van de weeksluiting).

OCHTEND- EN AVONDGEBED
Gezien de aanscherping van de richtlijnen van het RIVM en om elke verdenking ook maar uit te sluiten, is het beter om niet fysiek bij elkaar te komen. Via de gemeente app wordt een handreiking en lied aangeboden. De predikant vanuit de kerk, iedereen vanuit huis kan dat gebedsmoment invullen.


200 JAAR KERK STELLENDAM
3 april - Johannes de Heer avond. Wordt een uitzendavond met orgelmuziek en de liederen uit Joh. de Heer bundel op de beamer, zonder spreker
    2 mei – straatontbijt Is afgelast
    13 mei expositie Otto de Bruijne Opening gaat niet door

BIJZONDERE DIENSTEN
Met de bijzondere diensten, als de richtlijnen van het RIVM dat nog toestaan, zal bij de uitzending ook de muziekgroep Beracha (soms in wat uitgedunde vorm) betrokken worden.

- STILLE WEEK
Elke avond, ma, di, wo, do, za, een kort gebedsmoment uitzenden samen met gereformeerde kerk
- GOEDE VRIJDAG uitzending 19.00 uur Uitzending die ook live gestreamd wordt voor de classis Delta. Classispredikant ds Arie van der Maas zal dan ook zijn medewerking verlenen.
- EERSTE PAASDAG uitzending 10.00 uur
(Paasjubel en paasontbijt gaan niet door)
- TWEEDE PAASDAG Uitzending 10.00 uur
- HEMELVAARTSDAG donderdag 21 mei Uitzending 10.00 uur
- PINKSTEREN Uitzending 10.00 uur
- BELIJDENISDIENST doorschuiven naar later tijdstip
- TWEEDE PINKSTERDAG uitzending 10.00 uur 
terug