Liturgie woensdagmiddag biddag kinderdienst14 maart 2018

Liturgie woensdagmiddag biddag kinderdienst14 maart 2018
ps 65:1
stil gebed
votum
groet zingen OTH 421
aanvangstekst
ps 116:1, 3
intro
sjema Jisrael 2x
geboden 1-10
OTH 310 dit is mijn gebod
gebed
OTH 422:1,2 refrein,4,5 refrein ik neem even de tijd
bijbellezen: Numeri 15:38-40
WK 580:1,2  Jezus was een joodse jongen
preek 1
OTH 405 He kom je kijken wie ik heb ontmoet
preek 2 (Mattheus 9:18-26)
OTH 424 Ik zag een kuikentje
gebeden
zingen afsluiting gebed: WK 596 alleen refrein Als je bidt zal hij je geven
collecte
ps 61:3
zegen
OTH 302 Sjaloom chavarim
 
terug