Lied: Shema Israel

Lied: Shema Israel
In de liturgie van de ochtenddienst zingen we graag het ‘Shema Israël’ in de Hebreeuwse taal. Hiermee weten we ons verbonden met het Joodse volk Israël en de Synagoge. De Thora is gegeven aan Israël, zij zijn de eerste hoorders. Door hen krijgt de Thora betekenis voor alle volken. Hun God is ook onze God geworden, de Ene en Enige! Het is een wezenlijke belijdenis die onlosmakelijk verbonden is met de samenvatting van de Wet. Zie hoe Jezus Messias dit zegt in Marcus 12:29!
terug