Jaarthema 2021/2022 GODS WAPENRUSTING

Jaarthema 2021/2022 GODS WAPENRUSTING

​​GODS WAPENRUSTING​ 

In de bijbel worden dikwijls alledaagse voorstellingen gebruikt om geestelijke zaken duidelijk te maken. De Heere Jezus sprak in gelijkenissen. Ook de apostel Paulus gebruikt beelden. Zo tekent hij het leven als een loopbaan. Alles wat de voortgang belemmert, moet uit de weg worden geruimd. 

Zo stelt hij een soldaat aan ons voor in een volledige wapenrusting. Onmisbaar om weerstand te bieden tegen de vijand en vol te houden tot de overwinning. De vijand waarmee we te maken hebben, wordt ons beschreven in Efeze 6 : 12: “ want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”  

De duivel probeert telkens weer ons contact met God te verbreken. Hij verleidt tot zonde. 

Hoe zijn we hier tegen bestand? Door de wapenrusting aan te doen die Christus ons aanbiedt. Dan alleen kunnen we in deze geestelijke strijd staande blijven. 

Die bestaat uit de volgende onderdelen: 

De gordel van de waarheid. Ben ik betrouwbaar? Integer? Met zo’n riem bond men vroeger de mantel op, zodat je niet struikelde. We worden opgeroepen “echt” te zijn en niet mee te gaan in leugen en bedrog. Het betreft een leven met en vanuit Christus. 

Het borstharnas van de gerechtigheid. Waarheid en gerechtigheid liggen dicht bij elkaar, maar bij het borstharnas gaat het nog meer om ons binnenste, ons zijn voor God. Volharden kan alleen door vernieuwing van ons binnenste. 

De voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Een soldaat op blote voeten komt niet ver. Met goed schoeisel blijft hij staande. 

Het schild van het geloof. Het Griekse woord voor schild geeft aan dat het om een groot wapen gaat. Een volwassen man kon er helemaal achter schuilen. Zo ben je bij God veilig. 

De helm van de zaligheid. De helm staat beschermend op ons hoofd, waar ons denkvermogen centraal staat. Zelfs als ik in zonde val, is mijn hoofd beschermd, ligt mijn zaligheid vast. Zelfs als ik struikel is het geen verloren zaak. 

Het zwaard van de Geest. We hoeven niet aan te vallen, maar “slechts” staande te blijven. Niet alleen anderen inwinnen voor de zaak van Koning Jezus, maar ook ons verdedigen tegen onze vijanden, staande blijven en volharden is ten enenmale onmogelijk zonder de Geest. 

Bij dit alles is uiteraard het gebed onmisbaar. (Efeze 6: 18) 

​ 

terug