Formulier voor de aanmelding van namen, ambtsdragerverkiezing

Formulier voor de aanmelding van namen, ambtsdragerverkiezing
De ingevulde lijst dienst uiterlijk op 13 oktober a.s. ingeleverd te worden bij de scriba van de kerkraad, C.Verhoeven, Spuipad 25, Stellendam.

Indien u het op prijs stelt een lijst met belijdende leden van de Hervormde Gemeente van Stellendam te ontvangen, kunt u die bij de scriba aanvragen.
terug