Kinderhulp bij het collecteren

Kinderhulp bij het collecteren
Er hebben zich tot nu toe 5 kinderen aangemeld om de diakenen te helpen bij het collecteren. Als er nog meer kinderen zijn, die dit leuk vinden en waarvan de ouders het goedvinden, kunnen zij zich opgeven bij een van de diakenen.
terug