Aanmelden voor de kerkdiensten

Aanmelden voor de kerkdiensten
We hebben als kerkenraad besloten dat u de kerkdiensten met ingang van zondag 16 januari weer fysiek kunt bijwonen. Maximaal 50 mensen kunnen zich per kerkdienst aanmelden via onderstaande links. We hebben dit besluit genomen vanwege het geestelijk welzijn van jong en oud ondanks dat de kans op besmetting eerder groter dan kleiner is geworden. Daarom met klem: mondkapjes en minimaal 1,5 meter afstand zijn verplicht. Mensen met klachten die kunnen duiden op een corona-besmetting verzoeken wij online de diensten bij te wonen.

Het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal. Let daarom op elkaar en help waar nodig. Bovenal roepen wij u op om uw nood in gebed bij de Heere God te brengen. Hij is de almachtige, de schepper van de hemel en de aarde. Wij wensen u Zijn onmisbare zegen toe.

Morgendienst 23 januari 2022

Middagdienst 23 januari 2022

Morgendienst 30 januari 2022

Middagdienst 30 januari 2022
 
terug