BEZICHTIGING MAQUETTE TABERNAKEL

BEZICHTIGING MAQUETTE TABERNAKEL
Tabernakel op schaal nagebouwd

STELLENDAM – Tot in de kleinste details is in het winterseizoen 2015/2016 de tabernakel nagebouwd door mensen van de Hervormde PKN-gemeente in Stellendam. Dit indrukwekkende ‘bouwwerk’ is te bezichtigen tijdens de zomermaanden juli, augustus en september. Er is een gastvrouw/heer aanwezig die toelichting geeft indien gewenst. Buiten deze tijden om kunnen particulieren of groepen ook langskomen, maar dan eerst afspreken via A. Tanis, telefoon: 0187-492024 bgg 0187-682348. Hartelijk welkom.

De ruimte van één van de zijbeuken van de Hervormde Kerk van Stellendam wordt ingenomen door de op schaal van 1:18 nagebouwde tabernakel. Een deel van de mensen die aan het project hebben meegewerkt vertellen met enige trots over het achter hen liggende karwei. Ds. Davy Hoolwerf legt uit hoe het idee om de tabernakel te bouwen ontstond. Het thema voor het winterseizoen was ‘de woestijnreis’, verschillende facetten uit deze reis van het Joodse volk zijn tijdens het seizoen aan de orde gekomen. In de aanloop naar de lijdensweken werd het idee opgevat om de tabernakel op schaal na te maken. Want de offers in de Oudtestamentische tijd en het lijden van Christus zijn nauw met elkaar verbonden.

In het vroege voorjaar werd  een oproep gedaan aan mensen die het leuk zouden vinden om aan het schaalmodel van de tabernakel mee te werken. De respons was hoog, ongeveer zeventien mensen uit de gemeente stelden hun creatieve gaven ter beschikking. De werkzaamheden waren divers: de kleden voor de tabernakel en het doek dat rond de voorhof kwam moesten genaaid worden. Het Altaar en de Ark moesten minutieus worden nagemaakt. De talenten van een modelbotenbouwer kwamen ten volle tot uiting bij het maken van de pilaren van de omheining. Een oud-schilder zorgde ervoor dat elementen van de tabernakel in de juiste kleuren werden geverfd: het koper van het origineel moest natuurlijk koperverf worden, dit gold ook voor het goud en de andere kleuren. Wie het resultaat van deze kerkelijke huisvlijt ziet, moet wel tot de conclusie komen dat het een monnikenwerk is geweest, want het model is tot in de kleinste details nagebouwd. Tot tevredenheid van de predikant en de andere betrokkenen waren het niet alleen oudere mensen die aan het project hebben gewerkt. “Het was een goede mix van de jongeren en ouderen van onze gemeente”, aldus ds. Hoolwerf.

Voor de Stellendamse tabernakelbouwers was er weinig ruimte voor fantasie, want in het Oude Testament wordt twee keer heel precies beschreven hoe de tabernakel gebouwd moest worden. Ook bij het schaalmodel heeft men er naar gestreefd om alles zelf te maken, zoals het bevel van God was voor de eerste bouwers. Tot in de details worden de attributen beschreven in Exodus en Leviticus en tot in de details is het Stellendamse model nagebouwd. De Tafel met de Toonbroden, de Kandelaars, het Altaar zijn allemaal op schaal nagemaakt inclusief de versieringen met bloemetjes, e.d.

Dominee Hoolwerf heeft in de afgelopen tijd regelmatig stilgestaan bij de tabernakel. Het schaalmodel vóór in de kerk kwam hierbij goed van pas. “Het is het prentenboek van God, alles wijst vooruit naar Jezus”. Ook voor de kinderen was het verhaal over de Tabernakel en woestijnreis indrukwekkend. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Er is wel een mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor de onkosten die gemaakt zijn voor de bouw van de tabernakel.
 
terug