Ambtsjubileum Dominee Van den Akker

Ambtsjubileum Dominee Van den Akker
 
 
Ambtsjubileum Dominee Van den Akker
Op zondag 5 juli is het 50 jaar geleden dat Dominee Van den Akker als predikant bevestigd werd in de Hervormde Gemeente van Stellendam. Op zondag 12 juli hoopt hij dit ambtsjubileum te gedenken in een kerkdienst in de Oude kerk te Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienst begint om 9.30 uur en is te volgen via www.hervormdnieuwerkerk.nl. Ook langs deze weg willen wij Dominee Van den Akker en zijn vrouw van harte feliciteren met dit jubileum. Voor alles danken wij God die hen door de jaren heen gespaard en in de gelegenheid gesteld heeft om in en aan Zijn Koninkrijk te werken.
terug