Zaaier van week 24

Zaaier van week 24

Voor in het kerkdienstenoverzicht:

 

Stellendam-Melissant week 23

 

Eerste Pinksterdag zondag 9 juni

 

10.00 uur ds. D Hoolwerf

belijdenisdienst

17.00 uur ds. A. Vastenhoud Dinteloord

 

Tweede Pinksterdag maandag 10 juni

 

09.30 uur ds. J. Brouwer Veen

 

Onder de gemeenteberichten:

Stellendam-Melissant

Predikant: ds. D. Hoolwerf

Bosschieterstraat 2, 3251 AB Stellendam Tel.: 0187-701007 / 701008 E-mail: E-mail scribaat:

Kerkvoogdij: bankrekeningnr. NL98RBRB0851449913 en NL85RBRB0851285732

Postbank NL76INGB0000651074

Diaconie bankrekeningnummer NL09RBRB0896615200 www.hervormdstellendam.nl

Eerste Pinksterdag

Kinderoppas in de morgendienst: ? en Emma Hameeteman

Kerkauto: fam. M. van den Nieuwendijk (tel. 491374)

Collecten: 1. Pinksterzendingscollecte 2. College van kerkrentmeesters 3. Predikantsplaats

Tweede Pinksterdag

Kinderoppas in de morgendienst: ?

Kerkauto: fam. G. van Broekhoven (tel. 492615)

Collecten: 1. Pinksterzendingscollecte 2. College van kerkrentmeesters 3. Predikantsplaats

 

Meeleven

 

Bij broeder Co Nagtegaal zijn er zorgen om de gezondheid. Er hebben allerlei onderzoeken plaatsgevonden en er is nu een tijd van spanning en wachten op de uitslag. We wensen je samen met Jana en de kinderen Gods nabijheid en Zijn zegen. We denken ook aan hen die bezig zijn met kuren of wachten op uitslagen. Gemeenteleden die tobben met hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We kunnen eenzaam zijn in ons lijden of omringd door liefdevolle mensen, maar bovenal mogen we weten dat de Heere van ons afweet. Hij weet wat lijden is en heeft onze ziekten op Zich genomen.

 

Collectebonnenverkoop

 

Donderdag 6 juni is er tussen 19.00 en 20.00 uur collectebonnenverkoop bij fam. J. Tanis.

 

Belijdenisdienst

 

Zondagmorgen hopen 3 jonge mensen uit de gemeente hun jawoord uit te spreken voor de Heere. Het zijn Amasja Hoolwerf, Esther Kievit en Anne Moyses. Ons jawoord op antwoord van Gods roep naar ons. In de doop riep Hij onze naam al en verbond daar Zijn Naam met de onze, Zijn liefde voor ons verzegeld in het sacrament. We wensen Amasja, Esther en Anne een gezegende dienst, ieder in jullie eigen omstandigheden en met jullie ouders en de gezinnen waarin jullie je plaats mogen innemen.

Na de dienst willen we met elkaar een kopje koffie drinken in de Rank. Een moment van ontmoeting en belangstelling/ bemoediging voor de jonge lidmaten en hun familie.

 

Verhalenavond Petrus Vertelt

 

Op vrijdag 7 juni om 20.00 uur vindt in de Kerk/Rank de volgende editie plaats van de verhalenavond Petrus Vertelt. U kunt zich gratis aanmelden en komen luisteren naar mooie, ontroerende en bijzondere verhalen. Deze avond is een initiatief van Petrus, het magazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Zie www.petrusvertelt.nl

 

Verantwoording

 

De collecten van mei: voor de diaconie € 692,17 voor het college van kerkrentmeesters € 565,22 en voor de predikantsplaats € 589,37. De zendingsbussen bij de uitgang van de kerk bevatten € 82,90. Hartelijk dank.

 

Een hartelijke groet van de kerkenraad

terug