WELKOM

WELKOM

Welkom bij de Hervormde Gemeente van Stellendam.
U vindt ons aan de Bosschieterstraat 2 te Stellendam.
De zondagse bijeenkomsten starten om 10.00 en 17.00 uur,
's morgens is er ook creche voor de kleine kinderen.

lees meer »
 
Zaaier van week 4 van 2018 (tot en met 24 januari 2018)

Zaaier van week 4 van 2018 (tot en met 24 januari 2018)

Zaaijer van week 04-2018

lees meer »
 
Caleido, artikel in het blad Diakonia van onze Protestantse Kerk

Caleido, artikel in het blad Diakonia van onze Protestantse Kerk

Artikel over Caleido in het blad Diakonia van de Protestantse Kerk in Nederland 

 
Gezocht !!

Gezocht !!


GezochtVrijwilligers
Waarvoor :  Kerkdienst in Nieuw Rijsenburg
Wanneer :  Zondagmiddag (6 x per jaar)
Voor wie :  Voor de bewoners van de woongroepen
Wat te doen :  Bewoners ophalen en begeleiden naar de dienst
Met wie :  Met de diakenen

Wil je wat doen voor de ander en lijkt je dit leuk?

Neem dan contact op met een van de diakenen.
(zie hiervoor de rubriek "contactgegevens"  op de website)    

 
Liturgie 31 december 2017 en 1 januari 2018

Liturgie 31 december 2017 en 1 januari 2018


Morgen dienst:


Gez 216:1,2,3 Nieuwe Liedboek: Dit is een morgen
 
Stil moment
Votum en groet
aanvangstekst
 
Ps 148:1,3
Wetslezing intro
Evang. Liedboek 45 Sjema Israel 2x
Wet
Psalm 1 : 1,2
 
Gebed
Schriftlezing Psalm 92
Psalm 37 : 2 en 18
Kindermoment
Hemelhoog 478 (2x Gods volk wordt uitgeleid)
 
Preek
Gezang 78 : 1, 2, 3 en 4
(Laat me in u blijven groeien bloeien LvK (niet de tekst van Weerklank 56))

Orde voor de bevestiging van ouderlingen 
Psalm 52 : 6 en 7
(Her)bevestigingvragen en beantwoording
 
Ouderlingen:
br G. Keijzer
br J. van Kooten
br J. Tanis
br G. Versluis
 
Psalm 134 : 2
Bevestigingsgebed
Bevestiging onder handoplegging
Zingen (staande):            Psalm 134:3
Vraag aan de gemeente
Bemoediging                    
Zingen gemeente naar Kerkenraad: Ps 135:1
Zingen kerkenraad naar gemeente: Ps 135:12
Voorbede, dankzegging en lofprijzing
Inzameling van de gaven
Psalm 92 vers 7 en 8 (Nieuwe Berijming)
Zegen
 
 

 
Kinderkerstwandeling 23 december 2017, aanvang 18:00 - 18:15 uur

Kinderkerstwandeling 23 december 2017, aanvang 18:00 - 18:15 uur

Vertrek tussen 18:00 - 18:15 uur
vanaf het kerkplein : Bosschieterstraat 6 Stellendam
 

 
Gezamenlijke Kerstnachtdienst 2017, aanvang 21:45 in de Gereformeerde Kerk Gezamenlijke Kerstnachtdienst 2017, aanvang 21:45 in de Gereformeerde Kerk

Voorganger is Ds. Hoolwerf


 

 
Kerknieuws

Kerknieuws

kerk nieuws

 

 
Reformatieherdenking 2017

Hervormde kerk, Bosschieterstraat 4, Stellendam
Reformatieherdenking 2017

Reformatieherdenking:

Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen bevestigde aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Dit heeft grote invloed gehad op het kerkelijk leven maar vooral ook op het belijden van de kerken. Positieve gevolgen waar we, als de 3 gezamenlijke kerken van Stellendam, bij stil willen staan. De 3 predikanten zullen in een korte meditatie stil staan bij de betekenis van dit alles.

Aan deze herdenking wordt medewerking verleend door het mannenkoor ‘Door Eendracht Verbonden’ uit Stellendam. Bij de uitgang is er een collecte bestemd voor “Open Doors”

De herdenking begint op 31 oktober om 19.30 uur in de Hervormde Kerk aan de Bosschieterstraat en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Rank.

U en jij zijn van harte welkom.

 
Boekenwinkeltje Riet Both

Boekenwinkeltje Riet Both

deboekentuin.uit Ouddorp Riet Both


De opbrengst van de Boekentuin komt geheel ten goede aan de Hervormde Gemeente te Stellendam www.hervormdstellendam.nl

 
GELOVEN EN DOEN

GELOVEN EN DOEN

Geloven en Doen

 
Geloofstoerusting

Geloofstoerusting

geloofstoerusting.nl

lees meer »
 
Videoboodschap Broeder Tom uit Thailand

Videoboodschap br. Phii Tom, Thailand
Videoboodschap Broeder Tom uit Thailand

video boodschap 

 

Phii Tom verteld over zijn leven en zet je aan het denken of (jo)uw betrokkenheid bij het de evangelie verspreiding in Isaan, Thailand.